Chi tiết sản phẩm

Screw Pitch Gauges

Mã sản phẩm:  156M
Nhà sản xuất:  Starrett
Xuất xứ:  America
Giá: 00 vnđ
Tình trạng:  Còn hàng
International Metric Standard – 600 Threads
Cat No Range of Pitches No of Leaves Pitches In MM
156M 0.25 - 2.50mm 28 0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,
0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,1,1.10,1.20,1.25,1.30,
1.40,1.50,1.60,1.70,1.75,1.80,1.90,2,2.50
159M 0.5 - 11.5mm 0.5,0.75,1,1.10,1.25,1.50,1.75,2,2.50,3,3.50,4,
4.50,5,5.50,6,6.50,7,7.50,8,8.50,9,9.50,10,
10.50,11,11.50
 


International Metric Standard – 600 Threads
Cat No TPI Range No of Leaves Threads Per Inch (TPI)
476 3.1/2 - 60 30 3.1/2,4,4.1/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,
19,20,22,24,25,26,28,30,32,36,40,44,48,50,60


American National – 600 Threads
Cat No TPI Range No of Leaves Threads Per Inch (TPI)
155 2.1/4 - 28 27 2.1/4,2.3/8,2.1/2,2.5/8,2.3/4,2.7/8,3,3.1/4,
3.1/2,4,4.1/2,5,5.1/2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
16,18,20,24,28
6 4 - 42 30 4,4.1/2,5,5.1/2,6,7,8,9,10,11,11.1/2,12,13,14,
15,16,18,20,22,24,26,27,28,30,32,34,36,
38,40,42
474 4 - 80 28 4,4.1/2,5,6,7,8,9,10,11,11.1/2,12,13,14,16,

18,20,24,27,28,32,36,40,44,48,56,64,72,80
 
472 4 - 84 51 First Corner 17 Leaves:  4,4.1/2,5,5.1/2,6,7,
8,9,10,11,11.1/2,12,13,14,15,16,18
Second Corner 17 Leaves:
20,22,24,26,27,28,30,32,34,36,38,40,42,
44,46,48,50
Third Corner 17 Leaves:
52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,
80,82,84
Ý KIẾN BẠN ĐỌC

* Sản phẩm: Screw Pitch Gauges

Chưa có ý kiến nào cho sản phẩm này
MỜI BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ SẢN PHẨM NÀY !
Tiêu đề:  
Họ và tên:  
Email:    
Bình chọn:
Ý kiến:
Mã xác nhận:
 Security code
(*) Ý kiến của quý khách sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên đây !