Sản phẩm tiêu biểu
Máy cưa xương, thịt, cá Hankook Fujee (Sản xuất tại Hàn Quốc)
Thiết bị đo MOORE & WRIGHT